Program Gegar Frog VLE

Program Gegar Frog VLE berlangsung dengan jayanya yang mana peserta terdiri daripada sekolah PPD Kuala Krai. Program berlangsung selama 1 hari yang mana memberi pendedahan berkaitan Frog VLE yang terkini kepada peserta yang terlibat. Pihak urusetia mengucapkan jutaan terima kasih di atas penyertaan peserta yang terlibat termasuk penceramah yang terlibat di dalam Program Gegar Frog VLE

Advertisements

Bengkel Pembinaan Portal Rasmi PKG Kelantan

Tarikh   : 20 Р22 Mac 2017

Tempat : Bilik Bestari 1 BTPN Kelantan

Peserta : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat(FA29) & Juruteknik Komputer (FT19)

Pihak Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kelantan telah menganjurkan Bengkel Pembinaan Portal Rasmi PKG Kelantan pada tarikh sepertimana di atas. Bengkel berlangsung selama 3 hari bertempat di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kelantan.Objektif utama bengkel berkenaan adalah seperti berikut :

1.Memastikan setiap PKG Kelantan mempunyai portal rasmi yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

2.Menyebar luas khidmat dan fungsi terkini PKG Kelantan kepada masyarakat dan pelanggan di seluruh dunia.

3.Memberi informasi terkini seperti program dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG Kelantan kepada masyarakat dan pelanggan di seluruh dunia.

 

 

Pelaksanaan 1BestariNet HTTP URL Filtering Secara Whitelisting

https://drive.google.com/file/d/0B_pYnOAMzxxLbC1fUHl2dmVuTXc/view

Assalamualaikum,

Tuan/Puan,

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dengan hormatnya bersama-sama ini disertakan pautan dokumen mengenai pelaksanaan Whitelisting dan tatacara aduan menyahsekat URL dalam rangkaian 1BestariNet, untuk rujukan dan panduan tuan/puan.

3. Tuan/puan dipohon menyebarkan maklumat ini kepada semua sekolah di bawah seliaan masing-masing. Kerjasama dan perhatian tuan/puan mengenai perkara ini adalah sangat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.

PROGRAM KHIDMAT BANTU KONFIGURASI SERVER VDI

Pihak Pusat Kegiatan Guru Pahi telah mengadakan Program Khidmat Bantu Konfigurasi Server VDI selama 2 hari dengan kerjasama daripada pihak Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kelantan.Di antara sekolah yang terlibat di dalam Program ini adalah seperti berikut ;

1.Sekolah Kebangsaan Sungai Mengkuang

2.Sekolah Kebangsaan Sungai Sok

3.Sekolah Kebangsaan Chuchoh Puteri

4.Sekolah Kebangsaan Lata Rek

Pautan bergambar program khidmat bantu konfigurasi server VDI

TAKLIMAT KHAS DARI FROGASIA KE SK MANEK URAI BARU

Ahad 19 Julai 2016 – Pihak Frogasia ke SK Manek Urai Baru memberi taklimat berkaitan penggunaan VLE kepada Guru dan Pentadbir Sekolah Kebangsaan Manek Urai Baru untuk memberi pendedahan berkaitan VLE yang terkini.

SKMANEKURAIBARU
En.Hanif dari Frogasia sedang memberi taklimat berkaitan penggunaan VLE kepada Guru dan Pentadbir.

 

Para guru dan pentadbir sedang mendengar taklimat daripada pihak Frogasia
Para guru dan pentadbir sedang mendengar taklimat daripada pihak Frogasia.

Selamat Melayari Laman Portal Pusat Kegiatan Guru Pahi

Pusat Kegiatan Guru (PKG) adalah merupakan sebuah unit yang ditubuhkan di bawah Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) atau sekarang dikenali sebagai Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) dan di dalam rangkaian Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia bertujuan memberi khidmat sokongan dan latihan kepada guru-guru dalam penggunaan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran dan Pembelajaran (P&P).

PKG berkonsepkan perkhidmatan kelompok yang menyediakan khidmat sokongan kepada guru-guru daripada beberapa buah sekolah yang berdekatan. Oleh itu, kebiasaannya terdapat lebih daripada sebuah PKG dalam satu-satu Daerah Pendidikan.

Dari Segi sejarahnya, gerakan kearah penubuhan Pusat Kegiatan Guru berlaku secara beransur-ansur, bermula dengan penubuhan :

  • Pusat Sumber Tempatan (1978)
  • Pusat Media Daerah (1981)
  • Pusat Sumber Pendidikan Daerah (1986)

Pusat-pusat ini diwujudkan bagi mengatasi serta memperbaiki ketidakseimbangan pencapaian pendidikan di antara Bandar dengan luar Bandar.Tujuannya pada masa itu hanya untuk memberi perkhidmatan pinjaman alatan serta menyediakan kemudahan membina bahan pengajaran dan pembelajaran kos rendah.

PSPD ditukar namanya kepada Pusat Kegiatan Guru dengan singkatannya PKG pada 14 April 1990 dan diberikan peranan yang lebih luas. Pusat Kegiatan Guru merupakan jalinan rancangan prasarana pendidikan dan pemangkin untuk merangsang pembangunan profesional guru-guru khususnya bagi meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan dan pengurusan pusat sumber sekolah. Ia selaras dengan matlamat pendidikan bestari dan Falasafah Pendidikan Kebangsaan.